След по-малко от месец на 14-ти февруари празнуваме Трифон Зарезан и Св. Валентин, затова ние от Ядки “Пеги”, искаме да Ви зарадваме с една игра. Правилата са лесни, а наградите – вкусни и интересни!

Условия за участие:

1.Харесайте фейсбук страницата ни: Ядки “Пеги” (ако все още не сте го направили);

2. Харесайте настоящия пост, с който се обявява играта;

3. Отбележете (тагнете) свой приятел в коментар, с който обичате да похапвате ядки и сушени плодове – той също трябва да хареса фейсбук страницата ни: Ядки “Пеги” и настоящия пост. 

Това е!

Играта ще се проведе в периода: от 22.01.2024 г. до 10.02.2024 г. в 23:59 ч..

На 11.02.2024 г. в 18 ч. ще изтеглим късметлията – той и отбелязаният от него приятел в коментар ще спечелят по един промопакет, съдържащ: Купа за ядки със стойка за телефон; Шарен Слънчоглед XXL – 1 кг; Микс “Лукс” – 80 г.; Сушени кайсии – 100 г.

Общите условия на играта ще намерите на нашия сайт: https://peginuts.com/

ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА ИГРАТА

на Ядки Пеги във Facebook:

“Харесай, тагни, за 14-ти февруари награда спечели!”

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1 Играта се организира и провежда от „Пеги – 2019“ ЕООД, ЕИК: 205896429, с адрес на управление: с. Шуменци, обл. Силистра, общ. Тутракан, ул. “Георги Димитров № 15, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

2. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на интернет страницата ни – https://peginuts.com/ 

2.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на страницата.

2.3 В Играта участват всички потребители, които са спазили условията.

2.4 С участието си в Играта УЧАСТНИКЪТ декларира, че е съгласен с Общите условия.

3. МЯСТО И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2 Играта стартира на 22.01.2024 г. и приключва на 10.02.2024 г. в 23:59 ч..

3.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете, като известява за това на страницата си във Фейсбук и на фирмения сайт.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

4.2 Участието в Играта не е обвързано със закупуване на стоки от ОРГАНИЗАТОРА.

4.3. За да придобие качеството на УЧАСТНИК в играта, лицето трябва да изпълни следните условия:

1.Да харесате фейсбук страницата ни: Ядки “Пеги” (ако все още не сте го направили);

2. Да харесате поста, с който се обявява играта;

3. Да отбележете (тагнете) свой приятел в коментар, с който обичате да похапвате ядки и сушени плодове – той също трябва да хареса фейсбук страницата ни: Ядки “Пеги” и настоящия пост. 

С публикуване на коментар, всеки УЧАСТНИК приема настоящите условия на Играта.

4.4. УЧАСТНИЦИТЕ се съгласяват да публикуваме имената на профилите им в социалната мрежа и да обработваме личните им данни във връзка с провеждането на играта и за маркетингови цели по време и след нея.

5. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ:

5.1 Играта се организира в фейсбук-страницата на Ядки Пеги:

https://www.facebook.com/people/%D0%AF%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B8/61550965487970/

5.2 Победителите ще бъдат изтеглени на 11.02.2024 г. в 18 ч. на случаен принцип сред всички, УЧАСТНИЦИ, изпълнили горепосочените условия.

5.3 Те ще бъдат обявени и публикувани на фейсбук-страницата на ОРГАНИЗАТОРА – Ядки Пеги, веднага след изтеглянето.

5.4 Награди:

Наградата е промопакет, съдържащ: Купа за ядки със стойка за телефон; Шарен Слънчоглед XXL – 1 кг; Микс “Лукс” – 80 г.; Сушени кайсии – 100 г.

Един за публикувалият коментар и един за отбелязаният в коментара.

6. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1 Наградата ще бъде предадена на Победителите в едноседмичен срок, след като същите се свържат с ОРГАНИЗАТОРА, чрез профила си от Фейсбук, с който е взел участие в играта.

6.2 Победителите няма право на паричната равностойност на наградата.

6.3 В случай, че Победителите не се свържат с ОРГАНИЗАТОРА в 5-дневен срок от края на Играта за получаване на наградата, губят правото си да получат наградата.

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря за погрешно заявена информация от УЧАСТНИЦИТЕ в тази Игра.

7.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook.

7.3 Решението за дисквалификация на УЧАСТНИК е изцяло на ОРГАНИЗАТОРА. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

7.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в КЗЛД, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на УЧАСТНИЦИТЕ, съгласно ЗЗЛД.

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 22.01.2024 г. – до приключване на Играта.