Настоящият документ представлява едновременно Общи условия или Условия на ползване, които уреждат правилата за използването на сайта, включително споразумение между Продавача и Купувача за покупко-продажба през нея.

I. Общи понятия

Администратор (на сайта) / Продавач – „Пеги – 2019“ ЕООД, ЕИК: 205896429, с адрес на управление: с. Шуменци, обл. Силистра, общ. Тутракан, ул. “Георги Димитров № 15;

Интернет сайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https://peginuts.com/;

Потребител – на интернет страница или сайт е всяко лице (физическо или юридическо) – посетител на сайта, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт, което използва някоя от услугите на сайта;

  Купувач / Клиент – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия;

Рекламни съобщения (Бюлетин/Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращани по електронен път чрез електронна поща или чрез телефонни обаждания, Вайбър, Фейсбук, Месинджър;

  Партньор – е всяко лице, с което платформата се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта, допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

  Уебсайт / сайт е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

  Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги.

II. Общи положения

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и че всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като настоящият интернет сайт е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.

Администраторът може да актуализира Общите условия за ползване – за което Потребителят трябва да проверявате периодично в сайта.

Администраторът поема ангажимент за защита на личните данни на Потребителите, които те предоставят в сайта, съгласно изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни, считано от 25 май 2018 г..

III. Конфиденциалност на личните данни

Администраторът на лични данни се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите, посредством попълнени заявки за регистрация.

За да се обработват и изпълняват направените поръчки е необходимо предоставяне на: име и фамилия, електронен адрес (електронна поща), телефон за връзка и адрес за доставка.

Предоставените от Потребителя данни ще бъдат използвани за целите на сайта, за изпълнение на направените поръчки и с рекламна цел.

Потребителите може да бъдат уведомявани при: регистрация, промяна на парола и успешно завършена поръчка. Чрез предоставените данни – да бъдат част от рекламните ни кампании – като получават рекламни съобщения и обаждания, от които можете да се откажат във всеки един момент.

Използвайки услугите на Администратора, Потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност.

  В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочения срок до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочения срок може да бъде променен, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Личните данни, посочени по-горе, се съхраняват от Администратора за неопределен период от време. Потребителят може да поиска премахването им по всяко време, като се свърже с Администратора.

IV. Политика на бисквитките (cookies)

За да работи нормално, настоящата платформа използва бисквитки. Съгласявайки се да използва настоящия уебсайт, Потребителят изразява изрично съгласие за използването на „бисквитки”. Същите могат да бъдат изключени или изтрити чрез настройките на интернет браузъра, но това ще ограничи използването на сайта.

Приемането на бисквитки не е задължително, за да се посети сайта, но използването на опцията “Кошница” на сайта и поръчването е възможно само с активирането на бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, които идентифицират всеки компютър на сървъра като уникален потребител, когато Потребителят посещава определени страници в сайта и те се съхраняват от неговия интернет браузър на хард диска на компютъра му.

Бисквитки могат да бъдат използвани за разпознаване на IP адрес, което спестява време, за да се достъпи сайта. Използват се, за да се помнят автоматично въведените от Потребителя данни, при добавяне артикул към “Кошницата“, без да се налага отново да се въвежда имейл адрес.

Повече информация за бисквитките, може да намерите на:

http://www.allaboutcookies.org

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта – Администраторът да предостави на своите партньори.

Може да използваме бисквитки на трети страни, за да подобряване на функционалностите на сайта и да предоставяне по-добро преживяване за Потребителите.

V. Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Продавачът си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в продуктовите опции на продуктите, както и промяна на техните снимки. 

Когато плащането става с „наложен платеж”, Клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера. 

Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка, която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка. Те се начисляват и заплащат допълнително от Клиента.

VI. Доставка

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от Клиента адрес за доставка или до поискване от офис на куриерската фирма. При доставка на стоката Клиентът се подписва върху товарителница или друг документ, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да заплати дължимата сума. 

Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. Нормалният срок за изпълнение на поръчка е до 2 работни дни. Ако продуктът не е на склад, срокът е различен и за него ще бъде уведомен допълнително. Поръчки, направени след 15:00 часа е вероятно да НЕ бъдат получени на следващия ден. При наличие на обстоятелства, водещи до забавяне изпълнението на поръчката, Клиентът ще бъде навременно уведомен, чрез оставените от него данни за контакт.

VII. Връщане на стока

Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите и европейското законодателство, когато дадена стока е закупена онлайн или чрез други средства за комуникация от разстояние (по телефона, с поръчка по имейл), Потребителят има право да върне същата (без да посочва причина), в рамките на 14-дневен срок от датата на доставката. 

Но когато става дума за стоки, които поради своето естество са потребими, подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, като например хранителните стоки (в това число ядки и сушени плодове), имайте предвид, че закупените артикули могат да бъдат върнати, само ако са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са изконсумирани. 

Връщането на паричната сума се извършва след преглед и потвърждаване приемането на върнатия артикул.

Потребителят / Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително да възстанови направените транспортни разходи (в случай, че е получил пратката с безплатна доставка) и други куриерски или банкови такси, свързани с покупката.

VIII. Рекламация

При предявяване на рекламация, представител на настоящия онлайн магазин може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката „Пеги – 2019“ ЕООД трябва да бъде предварително уведомено от Клиента.

При предявяване на рекламация Клиентът може да претендира за:

= възстановяване на заплатената сума;

= замяна на стоката с нова;

= отбив от цената.

  XI. Авторски права

Употребата на съдържание от сайта без изричното съгласието на автора се преследва от Закона за авторското право и сродните му права.

  X. Други 

С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят декларира, че е запознат с правата си съгласно Закона за защита на потребителите.

С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Полезни връзки

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)